Θέρος Λευκό

0,75 LT Οίνος Λευκός Ξηρός
Διαυγής λευκός οίνος με χρυσοποίκιλες ανταύγειες. Ευγενικό Ασύρτικο ζυμωμένο με κοσμοπολίτικο Sauvignon Blanc και Μοσχάτο Αλεξανδρείας. Τα αιθέρια αρώματα εαρινών ανθών, όπως λευκού τριαντάφυλλου και λεμονανθού ξεχειλίζουν στη μύτη.

Θέρος Λευκό

0,75 LT Οίνος Λευκός Ξηρός
Διαυγής λευκός οίνος με χρυσοποίκιλες ανταύγειες. Ευγενικό Ασύρτικο ζυμωμένο με κοσμοπολίτικο Sauvignon Blanc και Μοσχάτο Αλεξανδρείας. Τα αιθέρια αρώματα εαρινών ανθών, όπως λευκού τριαντάφυλλου και λεμονανθού ξεχειλίζουν στη μύτη.