Καρίκι Λευκό

750 ml Λευκό Ξηρό 12% Vol 60% Βηλάνα, 20% Ασύρτικο 20% Θραψαθήρι
Επιλεγμένοι αμπελώνες Ν. Ηρακλείου. Ο λεμονάτος χαρακτήρας της Βηλάνας και τα τροπικά φρούτα και τα λευκά λουλούδια από το Θραψαθήρι ενισχύουν το αρωματικό προφίλ και μπλέκονται με τη λεπτή ορυκτότητα και τη δομή του Ασύρτικου.

Καρίκι Λευκό

750 ml Λευκό Ξηρό 12% Vol 60% Βηλάνα, 20% Ασύρτικο 20% Θραψαθήρι
Επιλεγμένοι αμπελώνες Ν. Ηρακλείου. Ο λεμονάτος χαρακτήρας της Βηλάνας και τα τροπικά φρούτα και τα λευκά λουλούδια από το Θραψαθήρι ενισχύουν το αρωματικό προφίλ και μπλέκονται με τη λεπτή ορυκτότητα και τη δομή του Ασύρτικου.