Ούζο Σαμαρά Κόκκινο

Με μεστή και ευχάριστη γεύση, για να συνοδεύσει τις μικρές και μεγάλες ουζοστιγμές σας.

Ούζο Σαμαρά Κόκκινο

Με μεστή και ευχάριστη γεύση, για να συνοδεύσει τις μικρές και μεγάλες ουζοστιγμές σας.